Nieuws

Overgangsmaatregel renovatiewerken aan btw-tarief van 6% verlengd.

Het uitvoeren van renovatiewerken aan een woning of een appartement kan voorlopig nog steeds tegen 6% btw (in plaats van 21%). Als voorwaarde geldt onder meer dat de woning langer dan vijf jaar geleden in gebruik moet zijn genomen. Normaal gezien zou deze ouderdomsvereiste vanaf 1 januari 2016  verhoogd worden naar 10 jaar. Het betreffende KB  is tot op vandaag echter nog steeds niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bovendien zou de maatregel niet met terugwerkende kracht in werking treden, maar pas vanaf de 10e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Tot die datum kan je dus nog steeds volgens de oude regeling (woning vanaf 5 jaar oud) genieten van het verlaagde btw-tarief.
 
Gevolg voor overgangsmaatregelen
 
De vertraging heeft ook gevolgen voor de overgangsmaatregelen, waarbij men onder bepaalde voorwaarden nog tijdelijk het tarief van 6% kon toepassen voor werken aan woningen die niet aan de hogere ouderdomsvereiste voldoen.
 
In de voorwaarden voor de toepassing van de overgangsmaatregel werd op diverse plaatsen de deadline van 31 december 2015 gehanteerd. Deze deadline is nu geschrapt en vervangen door de datum van de uiteindelijke publicatie.
 
Bron: Bouwunie