Nieuws

Renovatiewerken aan 6%: nieuwe ouderdomsvereiste vanaf volgende week

Na enige vertraging is het KB rond de ouderdomsvoorwaarde inzake het verlaagde BTW-tarief voor werken in onroerende staat vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat de nieuwe ouderdomsvereiste in werking treedt op vrijdag 12 februari en dat de dag voordien de deadline voor de overgangsmaatregel verstrijkt.

Het uitvoeren van renovatiewerken aan een woning of een appartement kon tot voor kort tegen 6% btw (in plaats van 21%). Als voorwaarde gold onder meer dat de woning langer dan vijf jaar geleden in gebruik moest zijn genomen. Normaal gezien zou deze ouderdomsvereiste vanaf 1 januari 2016  verhoogd worden naar 10 jaar, maar door de vertraging werd die datum uitgesteld.  De nieuwe regel treedt nu in werking op vrijdag 12 februari (vanaf de 10e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad).
 
Verstrijken overgangsmaatregel
 
De vertraging had ook gevolgen voor de overgangsmaatregelen, waarbij men onder bepaalde voorwaarden nog tijdelijk het tarief van 6% kon toepassen voor werken aan woningen die niet aan de hogere ouderdomsvereiste voldeden.
 
In de voorwaarden voor de toepassing van de overgangsmaatregel werd op diverse plaatsen oorspronkelijk de deadline van 31 december 2015 gehanteerd. Deze deadline werd geschrapt en vervangen door de datum van de dag voor de inwerkingtreding van de bepaling. De deadline voor de overgangsmaatregel verstrijkt met andere woorden op donderdag 11 februari.
 
Bron: CIB