Diefstal

De dekking diefstal is een optionele dekking. Dat wil zeggen dat een brandverzekering ze niet standaard bevat. U moet deze dekking onderschrijven bovenop de gewone brandverzekering.

Wat dekt de diefstalverzekering?

Als u de dekking diefstal onderschrijft bij uw brandverzekering, beschermt u zich tegen diefstal en vandalisme. Met jaarlijks 80.000 diefstallen in Belgische woningen is deze optionele dekking zeker de moeite waard om te overwegen.

 
De diefstalverzekering dekt bij:

 •     inbraak
 •     inklimming
 •     gebruik van valse sleutels
 •     gebruik van gestolen of verloren sleutels
 •     heimelijke binnendringing
 •     binnendringing met medeplichtigheid van iemand die binnen mag, voor zover de feiten door gerechtelijk vastgesteld zijn. De verzekeraars sluiten doorgaans diefstal uit wanneer die gepleegd wordt met de medeplichtigheid van familieleden (bloedverwanten, echtgenoten) van (één van de) verzekerden.
 •     diefstal gepleegd met geweld of waarbij de verzekerde persoon bedreigd werd.

De diefstalverzekering vergoedt u financieel voor de schade die u lijdt doordat uw spullen, woning, meubels, verdwenen, vernield of beschadigd zijn als gevolg van vandalisme, diefstal of een poging daartoe. U krijgt de werkelijke waarde vergoed, dat is de nieuwwaarde min de slijtage.


Wie is tegen diefstal verzekerd?

De goederen moeten zich bevinden in de woning waarvoor u de diefstaldekking hebt afgesloten. Als aan die voorwaarde voldaan is, zijn volgende mensen tegen diefstal verzekerd:

 •     de verzekeringsnemer, dat is de persoon die de verzekering aangegaan is
 •     de echtgenoot van de verzekeringsnemer
 •     alle personen die in de woning wonen die verzekerd is
 •     het huispersoneel
 •     de werknemers of vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functie (bv.: wanneer de verzekering afgesloten werd op naam van een vzw, dan is de beheerder van die vzw verzekerd)


Wat dekt de diefstalverzekering niet (altijd)?

Niet alle diefstalverzekeringen dekken bijvoorbeeld de diefstal van huisdieren of delen van uw woning die demonteerbaar zijn (bijvoorbeeld glas-in-loodramen of trappen).

Geen enkele diefstalverzekering dekt de gewone verdwijning van voorwerpen, de diefstal van motorrijtuigen of aanhangwagens uit een garage en de diefstal van voorwerpen buiten uw woning (tenzij soms tuinmeubelen).


Aan welke algemene voorwaarden moet voldaan zijn om aanspraak te maken op de diefstaldekking?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden als u aanspraak wil maken op uw diefstaldekking.

Zo moet de woning die u verzekert, regelmatig bewoond zijn. In de meeste gevallen laat de verzekeraar toe dat de woning 90 nachten per jaar niet bewoond is.

Daarnaast moet u enkele preventiemaatregelen in acht nemen. Zo moet er minstens een cilinderslot staan op de buitendeuren. Als er niemand thuis is, moet alle toegangsdeuren op slot zijn en alle vensters gesloten (en indien mogelijk op slot) zijn. Indien het verzekerd bedrag erg hoog ligt, bijvoorbeeld omdat u zeer waardevolle spullen in huis heeft, zal de verzekeraar de woning inspecteren en eventueel aanvullende preventiemaatregelen opleggen, zoals bijvoorbeeld een alarmsysteem.


Hoeveel krijgt u vergoed in geval van diefstal?

In de bijzondere voorwaarden van het diefstalverzekeringscontract staan een aantal maximumbedragen opgesomd voor de schadevergoeding. Meestal worden die bepaald voor elk voorwerp, ongeacht van welke aard, wordt er een maximumbedrag vastgesteld voor alle juwelen en geldwaarden (cash, cheques,)

Ook voor wat er zich in kelders, zolders en garages bevindt, geldt meestal een maximumbedrag voor de schadevergoeding. Ook voor het geheel van de goederen die tijdelijk elders dan in de woning opgeslagen zijn geldt een maximumbedrag. Soms zijn tuinmeubelen ook gedekt, maar ook daarbij kan een maximumbedrag gelden, net als voor de inhoud in eventuele bijgebouwen.